Gnanendhar V V

Gnanendhar V V
Panimalar Engineering College, Chennai,
Chennai
B.Tech. Information Technology
2021 - 2025

Skills

Core Skills

Soft Skills

About

Academics

Panimalar Engineering College, Chennai
B.Tech. - Information Technology
2021 - 2025